DOULA

Vad är en Doula?

En doula är en kvinna som har erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd och information till den födande kvinnan och henne närmaste under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt. En doula har inget medicinisk ansvar, ger inte medicinska råd och hennes roll är tydlig avgränsad i förhållande till personalen på förlossningsavdelningen. Ordet doula kommer ifrån grekiskan och betyder "kvinna som ger omvårdnad". Att kvinnor med erfarenhet från barnafödande hjälper andra kvinnor som föder barn är en urgammal företeelse.

Hur går det till?

Kontakta den doula du fastnar för ett första möte. Du får en prova-på-träff för att se om kemin stämmer. Om ni väljer varandra träffar de blivande föräldrarna sin doula 2 gånger innan förlossning för att lära känna varandra och prata igenom känslor, funderingar och förväntningar inför barnets födelse. Doulan har sedan jour från ca 2 veckor före beräknat förlossningsdatum fram till att barnet är fött. När förlossningen startar ringer föräldrarna doulan och de träffas antingen hemma hos föräldrarna eller på sjukhuset. Sedan stannar doulan hos föräldrarna till barnet är fött. Några dagar eller veckor efter förlossningen träffas man sedan för att prata igenom förlossningen.

Vad är Doulaeffekten?

Effekten av en stödjande doula har mätts i flera internationella studier och visar på mycket goda resultat.

Med en doula minskar:

  • Antalet kejsarsnitt
  • Förlossningens längd
  • Behovet av medicinsk smärtlindring
  • Önskemål om ryggbedövning

Av studierna framgår också att föräldrarna som haft stöd av doula är mer delaktiga i förlossningen och känner sig mer tillfreds med sin upplevelse.

Vad gör Doulan?

Doulans mål är att bidra till en förlossningsupplevelse som föräldrarna kan minnas med glädje. Doulans främsta tillgångar och hjälp i hennes roll är hennes lugn, erfarenhet, hennes händer och röst samt den lyhördhet och ständiga närvaro hon har. Doulan försöker skapa en lugn och varm atmosfär som gör den blivande föräldrarna trygga i förlossningssituationen. Doulan finns för föräldrarna-hela tiden.

Tar hon över partners roll?

En doula kan oh ska aldrig ta över partners plats. Partnern är alltid det viktigaste stödet för mamman.

Vad kostar det att anlita en doula?

Jag är utbildad via Trygg Förlossning i Stockholm och tar 5000 kr per uppdrag, kontakta mig för en första träff.